Contact

Privacybeleid

Jouw privacy vinden we belangrijk

De VAN vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. We respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je via de website, onze activiteiten of op andere wijze aan ons verstrekt vertrouwelijk behandeld wordt.

Wat zijn persoonsgegevens?
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan: naam, woonplaats, organisatienaam, bezochte activiteiten of voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven. Het gaat hier om de persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet die van rechtspersonen en overledenen.

Doeleinden van de verwerking
We verwerken persoonsgegevens zoals je e-mailadres en telefoonnummer met de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de door jou gekozen activiteit.
 • Om je te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als je je hiervoor hebt aangemeld) of een vervolg daarop.
 • Om met je in contact te treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
 • Om marktonderzoek te doen, zodat we beter kunnen inspelen op jouw wensen.
 • Voor naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Het anderszins verwerken van persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

We verwerken persoonsgegevens zoals je woonplaats en organisatienaam met de volgende doeleinden:

 • Eigen statistieken: informatie over lokaal gebruik en bereik.

Doorgifte aan derden
Je gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust. In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

 • Het volgen van een activiteit die georganiseerd is door een andere organisatie dan de VAN
 • Door ons ingeschakelde leveranciers
 • Op grond van wettelijke verplichtingen

Activiteit van een andere organisatie
Samen met lokale organisaties wordt het activiteitenaanbod samengesteld. Voor de activiteiten die zij zelf organiseren hebben zij toegang tot jouw persoonsgegevens. Met deze partijen wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten, zodat jouw gegevens alleen gebruikt worden voor de betreffende activiteit. Gebruik voor eigen doeleinden is niet toegestaan.

Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld voor het maken van een statistische analyse of een mailing verzorgen). In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die jouw computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt. Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze hebben we nodig om ons te verantwoorden aan de gemeenten die ons subsidiëren. In de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dit kan wel de functionaliteit van de website beïnvloeden.

Meldplicht datalekken
Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij (het vermoeden van) een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan betrokkenen. Wij hebben interne procedures om datalekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Gebruik van je gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (ontwikkelen van activiteiten die aansluiten bij jouw interesses) en onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wijzigingen
Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast.

De VAN houdt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. We raden je daarom aan de privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Deze privacyverklaring is aangepast op: 6 oktober 2021

Blijf op de hoogte van ons nieuwste aanbod

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
shape
shape
shape